Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 883

Rodiče a dítě si jsou povinni pomocí, podporou a ohledem na svou důstojnost.