Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 681

Manželství se považuje za platné, dokud není prohlášeno za neplatné. Bylo-li manželství prohlášeno za neplatné, považuje se za neuzavřené.