Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2071

Právo odvolat dar nemá dárce, který si stav nouze přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.