Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 974

Z důležitých důvodů může soud ústavní výchovu prodloužit až o jeden rok po dosažení zletilosti.