Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2882

O losu platí ustanovení o sázce obdobně. Tato ustanovení se však nepoužijí, má-li být losem rozhodnut spor, rozdělena společná věc, anebo rozhodnuto hlasování.