Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 285

Po zápisu fúze do veřejného rejstříku nelze smlouvu o fúzi změnit nebo zrušit.