Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 976

Absolutní majetková práva působí vůči každému, nestanoví-li něco jiného zákon.