Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 227

Pokračuje-li spolek v činnosti i poté, co byl jeho zápis do veřejného rejstříku odmítnut, použijí se ustanovení o společnosti.