Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2370Výpověď

Je-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, nabývá výpověď účinnosti uplynutím jednoho roku od konce kalendářního měsíce, v němž výpověď došla druhé straně.