Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1297

Je-li zřízena služebnost bytu, má se za to, že byla zřízena jako služebnost užívání.