Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2928

Je-li dopravní prostředek v opravě, považuje se za jeho provozovatele osoba, která dopravní prostředek převzala k opravě.