Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2022

Ručitel může plnění odepřít, pokud věřitel zavinil, že pohledávka nemůže být uspokojena dlužníkem.