Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 682

Manželství nelze prohlásit za neplatné, pokud zaniklo, nebo pokud již došlo k nápravě.