Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1234

Z právního jednání správce v záležitostech běžné správy jsou spoluvlastníci i správce oprávněni a zavázáni společně a nerozdílně.