Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2201Základní ustanovení

Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.