Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1698

Při rozdělení pozůstalosti lze vypořádat právo na náhradu z poměrů mezi spoludědici, provést započtení na dědický podíl a započtení odkazů.