Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1742

Přijetí nabídky lze zrušit, dojde-li zrušení navrhovateli nejpozději s přijetím.