Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 940

Pečuje-li poručník o dítě osobně spolu se svým manželem, použijí se ustanovení o poměru rodiče a jeho manžela k dítěti obdobně.