Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2404

Není-li z okolností zřejmé, jak dlouho má být věc v úschově, může uschovatel kdykoli žádat vrácení věci a schovatel může věc kdykoli vrátit.