Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 197

Likvidátor uspokojí v průběhu likvidace přednostně pohledávky zaměstnanců; to neplatí, je-li právnická osoba v úpadku.