Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1559

Správce pozůstalosti může z funkce kdykoli odstoupit; odstoupení je účinné, dojde-li soudu.