Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1018

Pozemek nesmí být upraven tak, aby sousední pozemek ztratil náležitou oporu, ledaže se provede jiné dostatečné upevnění.