Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 809

K osvojení je třeba souhlasu rodičů osvojovaného dítěte.