Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 911

Výživné lze přiznat, jestliže oprávněný není schopen sám se živit.