Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1981Dohoda

Stranám je na vůli ujednat si zánik závazku, aniž bude zřízen závazek nový.