Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2482

V ostatním se na zasílatelství použijí přiměřeně ustanovení o komisi.