Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 673

Manželství nemůže uzavřít osoba, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena.