Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1772

Kdo vyhlásí neurčitým osobám soutěž o nejvhodnější nabídku, činí tím výzvu k podávání nabídek.