Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2837Výluka z pojištění

Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v případě sebevraždy pojištěného, trvalo-li pojištění nepřetržitě méně než dva roky předcházející sebevraždě.