Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1879

Věřitel může celou pohledávku nebo její část postoupit smlouvou jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě (postupníkovi).