Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 454

Prokurista vykonává prokuru s péčí řádného hospodáře.