Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 456

Prokura zaniká i převodem nebo pachtem obchodního závodu nebo pobočky, pro které byla udělena. Smrtí podnikatele prokura nezaniká, ledaže bylo ujednáno něco jiného.