Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1502

Ve všech případech, kdy se zůstavitel zřejmě přepočetl, se provede dělení tak, aby byla jeho vůle naplněna co nejlépe.