Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 190

Je-li k likvidaci právnické osoby povoláno několik likvidátorů, tvoří kolektivní orgán.