Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2575

Po vydání náložného listu má právo přerušit přepravu jen osoba oprávněná z náložného listu. Bylo-li vydáno více stejnopisů náložného listu, vyžaduje se předložení všech stejnopisů.