Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2736

Z dluhů vzešlých ze společné činnosti jsou společníci zavázáni vůči třetím osobám společně a nerozdílně.