Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1382

Bylo-li do veřejného seznamu zapsáno uvolnění zástavního práva, lze je před uplynutím deseti let vymazat jen společně se zástavním právem.