Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2742

Dědic společníka se nestává společníkem, má však práva stanovená v § 2741.