Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 631

Bylo-li právo zapsáno do veřejného seznamu, promlčí se za deset let ode dne, kdy mohlo být vykonáno poprvé.