Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 225

Účastní-li se ustavující schůze alespoň tři osoby, mohou schválit stanovy podle § 218.