Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2433

Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.