Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2724

O dosažení společného účelu se všichni společníci přičiňují zpravidla stejnou měrou. Zařídil-li společník společnou záležitost v dobré víře, má právo na náhradu jako příkazník.