Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 514

Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést.