Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 814

Není rozhodné, zda byl souhlas k osvojení dán s určením pro určitou osobu osvojitele, nebo bez takového určení.