Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1137

Svěří-li se správa několika osobám, rozhodují většinou hlasů; každá z nich má jeden hlas.