Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2579

Spojí-li se k provedení přepravy několik dopravců, mohou přepravní řády stanovit, který z dopravců a za jakých podmínek za přepravu odpovídá.