Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2610

(1) Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla.

(2) Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení.