Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2073

Nevděk činí obdarovaného co do jeho osoby nepoctivým držitelem.