Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2387

Pro umělecké výkony se § 2371 až 2383 použijí obdobně; výkonný umělec však nemá právo stanovené v § 2377.