Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 118

Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku.